You are here

Yritysvastuu

Tokmanni keskittyy yritysvastuullisuudessa kolmeen avainalueeseen:

  • Ihmisten reilu kohtelu
  • Resurssitehokkuus
  • Vastuullinen hankinta ja tuotteet

     

Liiketoiminnan vastuullisuus

Keskeinen periaate liiketoiminnassamme on vastuullisuus asiakkaitamme, työntekijöitämme sekä yritystämme kohtaan. Noudatamme kaikessa toiminnassa lakeja, asetuksia, työehtosopimuksia sekä hyvää hallinnointitapaa. Konsernia ohjaa myös eettinen toimintaohjeistus, joka koostuu Eettisestä toimintaohjeesta sekä sitä täydentävistä periaatteista, politiikoista ja ohjeista. Kannamme vastuun siitä, että konsernin maahantuomat, markkinoimat sekä myymät tuotteet ovat turvallisia niin kuluttajille kuin työntekijöillekin. Edellytämme tavarantoimittajiltamme sitoutumista vastuullisuuteen ja läpinäkyvään toimitusketjuun myös tuotteiden valmistus- ja toimitusprosessin aikana.
 

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Tokmanni haluaa edistää asioita yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tokmanni osallistuu aktiivisesti useiden eri valtakunnallisten järjestöjen, kuten Kaupan liiton, PTY:n sekä kauppakeskusyhdistyksien, toimintaan. Konserni on mukana myös monissa paikallisissa yhteisöissä, sekä konsernin myymäläpaikkakunnilla että pääkonttorin sijaintipaikkakunnalla Mäntsälässä. Yhteistyötä tehdään paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten kanssa jo erilaisten asioiden kehittämis- ja suunnitteluvaiheessa. Tokmanni-konsernin tavoite on toteuttaa yhteiskuntavastuuta myös tukemalla erilaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä.

 

Tokmannin yritysvastuuraportti 2015 on julkaistu. Lue lisää lataamalla raportti suomeksi tai englanniksi.